mapa myśli współczynnik Youdena indeks Youdena

Współczynnik Youdena (indeks Youdena), nazwany od swojego twórcy Williama J. Youdena, jest miarą jakości testu diagnostycznego. Jest obliczany jako suma czułości (True Positive Rate, TPR) i specyficzności (True Negative Rate, TNR) pomniejszona o 1. Współczynnik ten pomaga znaleźć punkt odcięcia pomiędzy obiektami pozytywnymi i negatywnymi. Maksymalizuje zdolność do jednoczesnego zminimalizowania błędów dla obu klas (pozytywnej i negatywnej).

Czytaj dalej