Spis treści

Ponieważ wpisów na blogu coraz więcej i coraz trudniej znaleźć interesujące zagadnienia – zapraszam do zapoznania się ze spisem treści:

 1. statystyka – co to i po co to?
 2. średnio na jeża, czyli średnia arytmetyczna
 3. średni kurs NBP i słów kilka o średniej trymowanej
 4. Mediana – czyli pokaż kotku co masz w środku
 5. moda w statystyce
 6. co my właściwie badamy? populacja statystyczna
 7. jak obliczamy kwantyle
 8. siatki centylowe i inne przykłady wykorzystania kwantyli
 9. minimum, maksimum, rozstęp – i o pogodzie słów kilka
 10. dlaczego fizyk i rowerzysta powinni znać średnią harmoniczną
 11. O zaludnieniu, napełnianiu basenu i średniej harmonicznej w trapezie
 12. położyło się – niech leży, czyli podsumowanie miar położenia
 13. Co łączy soczewki antyrefleksyjne i współczynniki inflacji? O średniej geometrycznej.
 14. odchylenie standardowe dla początkujących
 15. Miary zróżnicowania, czyli jak policzyć rozproszenie?
 16. pora na rysunki – histogram
 17. pudełko i wąsy – rysunków ciąg dalszy
 18. wykres słupkowy
 19. procentowy, grupowany i skumulowany – wykresu słupkowego ciąg dalszy
 20. łodyga i liście – czy naprawdę istnieje taki wykres?
 21. Pełen kontrowersji – wykres kołowy
 22. Torcik na dokładkę? Wykres kołowy w przestrzeni
 23. GUS – co kryje się za tym tajemniczym skrótem?
 24. Jak obliczyć miary asymetrii? O skośności słów kilka.
 25. Skoncentrujmy się na miarach koncentracji
 26. dlaczego unikać pawich oczek
 27. procenty na Święta
 28. Czy dużo chodzę? Analiza liczby kroków.
 29. Podział cech wg Stanleya Stevensa – czy płeć można mnożyć i dlaczego?
 30. Współczynnik korelacji Pearsona. O piratach, globalnym ociepleniu i Potworze Spaghetti.
 31. Współczynnik korelacji Pearsona w przykładach
 32. Dowód anegdotyczny. Czy jedzenie marchewki przedłuża życie?
 33. Paradoks Simpsona. O dyskryminacji kobiet, kamicy nerkowej i bezrobociu.
 34. Co to jest próba statystyczna?
 35. Reprezentatywna próba statystyczna
 36. Metoda delficka – czyli próba niereprezentatywna w prognozach
 37. Estymator – szacunek (do) parametru
 38. Badania ankietowe
 39. Kwestionariusz, czyli badań ankietowych ciąg dalszy
 40. Jak polubić statystykę?
 41. Student pyta
 42. Co to jest średnia chronologiczna?
 43. Sześć Sigma
 44. odchylenie standardowe z próby
 45. Dzień Statystyki Polskiej
 46. dwa lata statystycznego – dziękuję!
 47. blogi o statystyce
 48. wykres punktowy
 49. regresja liniowa, czyli jak najlepiej połączyć kropeczki
 50. Kwartet Anscombe’a, Datasaurus – czyli po co w ogóle rysować?
 51. zmienna losowa – co to w ogóle jest?
 52. wykres skrzypcowy – o tym, jak jeszcze można zaprezentować dane graficznie
 53. Florence Nightingale – kobieta statystyk, którą warto znać
 54. hipotezy statystyczne i błędy z nimi związane
 55. Co polecam? Co warto przeczytać? Share Week 2018
 56. Błąd trzeciego rodzaju (a czasem i czwartego)
 57. Co to jest „machine learning”?
 58. Klasyfikacja tekstu, czyli „text classification”
 59. Światowy Dzień Statystyki
 60. ustawa o statystyce publicznej – pojęcia
 61. Grupa ucząca, walidacyjna i testowa
 62. Macierz błędów i co z tego wynika
 63. ROC – Receiver Operating Characteristic
 64. AUC – Area Under Curve – czyli co kryje się pod krzywą?
 65. Współczynnik Youdena, jak połączyć czułość i swoistość i znaleźć punkt odcięcia
 66. Efekt Hawthorne – badanie zachowań ludzkich bywa naprawdę trudne
 67. Czułość a swoistość – dlaczego musimy się tym martwić?
 68. Pułapki statystyczne – co czyha, żeby nas zmylić?