Słyszeliście kiedyś o siatkach centylowych? Myślę, że wielu rodziców zaraz po urodzeniu dziecka zostało zaatakowanych informacją w stylu: „Pana dziecko mieści się pomiędzy 50 a 75 centylem”, „Pani dziecko jest poniżej 25 centyla”, „Pani dziecko jest powyżej 97 centyla” itp. Informacja zwykle zostaje gdzieś odnotowana, a biedny rodzic spogląda na wykres, który nic mu nie mówi i zastanawia się, o co chodzi z tymi centylami i czy 50 centyl to jest dobrze, a może jednak lepiej by było z tym 25 albo 97.Czytaj dalej

Cóż to jest kwantyl? Zacznijmy znowu od definicji encyklopedycznej, którą zaraz postaram się jak najbardziej przystępnie wytłumaczyć. Według niej kwantyl rzędu q (0 < q < 1) w populacji jest taką liczbą xq, że q*100% elementów tej populacji ma wartość badanej cechy nie większą od x.Czytaj dalej